Khi require một file n lần, thì đoạn code bên trong file đó chạy bao nhiêu lần?

Hôm nay cuối sprint, đang hoàn thành nốt cái coverage test cho đúng hạn thì mình gặp phải tình huống như thế này.

Read
Top 10 posts of the year

10 bài viết hay nhất mình đọc trong năm 2019

Sắp hết năm 2019, mình tổng hợp lại 10 bài viết hay nhất mà mình đọc được trong năm nay.

Read
Book reviews

Review sách The Little Go Book

Một chút review về cuốn sách dành cho Go beginner như mình.

Read

delete vs gán bằng undefined trong JavaScript

Đã bao giờ bạn xóa một property khỏi object trong JavaScript chưa? Bạn sử dụng cách nào? Bạn có muốn biết sự khác biệt giữa những cách đó? Bài viết này sẽ giúp bạn giải thích những thắc mắc trên.

Read