Top 10 posts of the year

10 bài viết hay nhất mình đọc trong năm 2020

Đến hẹn lại lên, mình tổng hợp 10 bài viết hay nhất mà mình đã đọc trong năm 2020.

Read

Conditional không cần if else hoặc switch trong JavaScript

Một bài note nhanh và ngắn chia sẻ về sự hay ho của JavaScript. Mới đây mình gặp một tình huống nho nhỏ như sau.

Read

10 terminal tools giúp bạn tăng hiệu suất làm việc

10 terminal tools giúp việc thao tác trên terminal trở nên ngầu lòi, nhanh chóng và hiệu quả.

Read

Khi require một file n lần, thì đoạn code bên trong file đó chạy bao nhiêu lần?

Hôm nay cuối sprint, đang hoàn thành nốt cái coverage test cho đúng hạn thì mình gặp phải tình huống như thế này.

Read
Top 10 posts of the year

10 bài viết hay nhất mình đọc trong năm 2019

Sắp hết năm 2019, mình tổng hợp lại 10 bài viết hay nhất mà mình đọc được trong năm nay.

Read